Jarquín Almanza, A. J., Rocha Espinoza, D. J., Rocha, L., Reyes-Sánchez, N., & Mendieta-Araica, B. (2014). DEGRADABILIDAD RUMINAL DEL FOLLAJE DE Moringa oleifera A TRES DIFERENTES EDADES DE REBROTE. La Calera, 13(21), 76–81. https://doi.org/10.5377/calera.v13i21.1637