Jarquín Almanza, A. J., Rocha Espinoza, D. J., Rocha, L., Reyes-Sánchez, N. y Mendieta-Araica, B. (2014) «DEGRADABILIDAD RUMINAL DEL FOLLAJE DE Moringa oleifera A TRES DIFERENTES EDADES DE REBROTE», La Calera, 13(21), pp. 76–81. doi: 10.5377/calera.v13i21.1637.